Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy đột dập liên hợp – cơ – liên hoàn bao gồm các dạng máy phục vụ có ngành cơ khí và cơ khí chế tạo với ưu điểm nhanh , hoạt động với tần suất cao