Showing all 11 results

Máy chấn gấp tấm dùng chày và cối để tạo góc cho vật liệu là tôn tấm hay kim loại khác như tấm inox , tấm thép , tấm nhôm . Máy chấn gấp tôn sản xuất với công nghệ mới nhất với chính sách bảo hành tốt nhất đã có tại Ngọc Phương Nguyên